• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Hết Ấn Bản Số 1

Jun 03 2014
Ấn Bản Số 1 Ấn Bản Số 1

Lacphap.com xin chân thành tri ân tất cả quý chư Thiện Hữu đã sốt sắng giúp đỡ trong việc hoằng pháp bằng cách phân phối các Ấn Bản số 01.

Hiện nay ấn bản số 01 không còn nữa. Lacphap.com đang chuẩn bị để phát hành Ấn Bản số 02. Quý Thiện Hữu nào đã chuyển đạt lời yêu cầu gửi ấn bản số 01 nhưng không nhận được thì sẽ được ưu tiên nhận ấn bản số 02 ngay khi phát hành. Lacphap.com không nhận tiền cúng dường in các ấn bản. Lacphap.com phát hành trong khả năng của mình, do đó không thể quyết chắc khi nào thì ấn bản số 01 sẽ được tái phát hành.

Có nhiều Quý Thiện Hữu đã ngỏ ý phát tâm tự in ấn bản số 01. Lacphap.com rất hoan hỷ ủng hộ ý kiến này. Ấn bản số 01 có bản gốc với độ phân giải cao (High Resolution). Quý Thiện Hữu cứ việc tải xuống (download), gửi cho nhà in để in ra đủ số lượng mà Quý Thiện Hữu muốn.

Một lần nữa, xin tất cả Quý Thiện Hữu nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn của Lacphap.com

Download PDF Ấn Bản Số 1

Low Res (18 Mb) High Res (271 Mb)

 


+ 37