• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Nov 25 2019

Định Mệnh

Kính bạch Sư Phụ,

Mỗi khi gặp một chuyện không may nào đó xảy đến trong cuộc đời, người trong cuộc thường hay buột miệng than rằng: ĐỊNH MỆNH!

Như vậy Định mệnh là cái gì mà sao nó có quá nhiều uy lực, khiến cho người ta không thể nào chống trả lại được, chỉ biết cam lòng nuốt nước mắt, ngậm đau khổ, chịu đắng cay mà chấp nhận?

Nghiệp Lực đến với Chúng Sanh rất rõ ràng qua 3 Dạng Thức:


+ 71