• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Hóa Giải Nghiệp Lực Giữa Người Mẹ và Đứa Con Trong Bụng

Apr 01 2014

Lacphap.com xin trả lời câu hỏi của Đạo hữu về việc muốn hóa giải nghiệp lực giữa người mẹ và đứa con còn trong bụng mẹ.

Trong thời gian đứa con còn trong bụng mẹ, người mẹ khó lòng nhận ra được ai là oan gia trái chủ của ai? Đứa con sắp chào đời sẽ là chủ nợ hay là con nợ của mình? Dù sao đi chăng nữa sự hiện diện của đứa bé sắp chào đời đã nói lên rằng vòng nghiệp lực giữa người mẹ và đứa con vốn đã thành hình từ trong tiền kiếp, nay có cơ hội để bắt đầu họat động.

Việc người mẹ trì tụng kinh Địa Tạng hoặc trì niệm danh hiệu của Đức Địa Tạng Bồ Tát là muốn nhờ vào oai thần lực của Ngài để làm giảm đi sức ép của vòng nghiệp lực từ trong quá khứ, làm cho nó được nhẹ nhàng hơn, bớt độ hung hản. Tuy nhiên, vòng nghiệp lực đó vẫn không chấm dứt.

Muốn cắt đứt vòng nghiệp lực cho đến hủy diệt nó, người mẹ phải:

  • Luôn luôn thành tâm sám hối rất nhiều vì trong quá khứ mình đã gây tạo việc không lành để đến nổi phải tạo nên vòng nghiệp lực.
  • Phát tâm tu tập, can đảm chặt bỏ những tánh xấu, luôn giữ Tâm Bình khiến cho tánh sân hận không có dịp trổi dậy, gây tạo biết bao nhiêu điều phiền não. Nên nhớ kỷ là: vật hỗ trợ cho nghiệp chướng chính là thói quen XẤU và Tánh XẤU. Trong khi thói quen TỐT và Tánh TỐT là màn chắn khiến đẩy nghiệp chướng đi xa. Vì vậy sửa Tánh là điều kiện tối ư cần thiết trong việc tu tập thành đạt!
  • Bao nhiêu công đức tu tập, hồi hướng cho oan gia trái chủ trong đó gồm luôn nghiệp chướng đã tạo ra giữa người mẹ và đứa con trong quá khứ.
  • Khi đứa con đã chào đời rồi, người mẹ cũng vẫn tiếp tục tu tập, giúp cho nghiệp lực giữa đôi bên được nhẹ nhàng hơn.
  • Trong tiến trình nuôi và dạy dỗ đứa bé, nên hướng dẫn để đứa bé từng bước một bước vào đường tu tập bằng cách giúp đứa bé trau dồi tâm tánh, phát triển những thói quen và tánh tốt, đồng thời ngăn chận những tánh xấu, thói quen xấu nơi đứa bé. Tập khí của tánh xấu (tức là những tánh xấu mang theo từ tiền kiếp, có thể là từ nhiều đời nhiều kiếp) rất là tai hại, do đó nếu không sáng suốt nhận chân và can đảm chặt bỏ thì việc tu tập sẽ không được dễ dàng.
  • Nếu cả hai bên cùng tu tập thì lần lần sẽ nhận ra được nghiệp chướng bớt nặng nề, và nếu Tâm Bình, Tâm Thanh Tịnh luôn luôn hiện hữu thì người mẹ sẽ cảm nhận được sự ung dung tự tại vì gánh nặng nghiệp chướng đã được bỏ xuống tự bao giờ rồi. Sự tu tập chân chính sẽ giúp cho người mẹ không những làm tiêu đi nghiệp chướng giữa mình và đứa con, mà vòng nghiệp lực giữa người mẹ và những oan gia trái chủ khác lần lần cũng sẽ không còn hiện diện nữa.

Lacphap.com đề nghị quý Đạo hữu đọc thật kỹ các bài pháp trên trang web, cố gắng tư duy thật sâu rộng để có thể hiểu rõ tại sao tôi phải tu tập và phải tu tập như thế nào để mang đến một kết quả tốt đẹp. Lacphap.com rất sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của quý Đạo hữu về tất cả những bài pháp đăng trên Lacphap.com.

Kính chúc quý Đạo hữu thân tâm luôn được An Bình.

Lacphap.com


+ 83