• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Tâm Quái Ác và Những Ma Chướng

Mar 16 2014
The Last Light - Scott Smorra The Last Light - Scott Smorra 500px

Kính bạch Sự Phụ,
Nguồn gốc của những ma chướng và tâm quái ác của chúng sanh từ đâu mà có?

Tội nghiệp cho đám "Ma" bị người đời gắn cho nhiều thứ quá! Nào là ma chướng, ma ngũ ấm, ma quái... Thật sự ra không có một con ma nào thuộc về các loại này cả! Chữ "Ma" nơi đây là một từ ngữ dùng để diễn tả tính chất xấu ác của cái "Tâm" chúng sanh.

Cái tâm xấu ác đó bắt nguồn từ nơi đâu?

Qua bài học về nghiệp lực Tâm - Ý - Tánh…Cái Tánh đứng hàng thứ 3. Nhưng khi đi ngược lại của một vòng tròn, thì cái Tánh là điểm bắt đầu.

Vòng tròn nghiệp lực bắt từ Tâm đi lần đến Ý, đến Tánh. Nhưng bắt đầu từ Tánh trở về Tâm, thì Tánh đứng hàng đầu. Và chính cái Tánh đã khiến cho một chúng sanh có Tâm quái dị!

Một người đã có quá nhiều tánh xấu thì tâm không bao giờ cao thượng được, tâm cũng không bao giờ hiền hậu và tâm cũng không bao giờ làm một ngòi kích động cho một việc làm hướng thượng được.

Vì tâm không tốt, nên tất cả những ý nghĩ không lành phát ra, và từ đó cộng thêm vào những tánh xấu bao quanh và thúc đẩy để khiến cho vòng nghiệp lực chằng chịt như một cái lò xo.

Con đã thấy rằng cái lò xo là một sự tiếp nối của nhiều vòng tròn. Nhưng một điều phải để ý là tận cùng của cái lò xo là một kẽ hở, có đúng như thế không?

Trên đầu, dưới đáy đều có kẽ hở, và những vòng tròn thắt chặt giữa hai kẽ hở. Điều đó nói lên rằng: mặc dù cái lò xo có thể thun giản, nhưng nếu nắm hai kẽ hở, kéo thẳng ra thì sợi dây sẽ trở thành một sợi dây thẳng, không phải là một sợi dây cuộn tròn theo tự bản chất của nó. Tức là, để tạo một cái lò xo người ta phải dùng một sợi dây thẳng và sau đó, quấn những vòng tròn chung quanh sợi dây thẳng đó.

Vì vậy, tạo nên nghiệp chướng, chính là do mình. Làm tiêu đi nghiệp chướng cũng chính do ở mình. Một sự quyết tâm kéo hai kẽ hở cho sợi dây thẳng ra, tức khắc nghiệp lực tiêu tan, lò xo tan biến.

Thành ra, tâm chúng sanh quan trọng vô cùng! Chính cái Tâm của chúng sanh đã phối hợp với tánh xấu của chúng sanh để tạo nên những vòng tròn xoắn chung quanh mình. Nếu không vì nhân duyên nào đó để tạo được cơ hội bắt được hai đầu của kẽ hở thì có thể nói, đời đời kiếp kiếp, chúng sanh đó sẽ cứ quấn chung quanh mình hết vòng tròn này đến vòng tròn kia. Chỉ cần bắt được hai đầu là có thể làm cho những vòng tròn đó được kéo thẳng ra.

Tất cả là do ở Tánh của mình đã tạo nên.

Ví dụ: một người có tánh thị phi, tức là tánh thích nói chuyện về kẽ khác, và xem việc hiểu biết về đời tư của kẽ khác là một chiến thắng cho bản thân mình. Họ càng thâu lượm nhiều chiến thắng thì họ càng cảm thấy mình oai vệ hẳn lên. Do đó mà hết thị phi chuyện này, đến thị phi chuyện khác. Người đó sẽ tạo cho mình biết bao nhiêu vòng tròn nghiệp lực trên cái tánh thị phi của mình.

Cho nên, những điều mà người đó nói ra có thể đưa đến việc tạo nên một nghiệp chướng, phần lớn xuất phát từ ở tánh thị phi chớ không phải do một con ma nào túc trực ở ngay miệng của họ cả!

Người ta dùng chữ "Ma" là để diễn tả sự xấu ác của một cái tâm không tốt, của một cái tánh không được giùi mài, sửa đổi, chớ thật sự không có một con ma nào ở tại miệng hay ở trong tâm đâu!


+ 92