• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Kính Mừng Phật Đản Kính Mừng Phật Đản

Kính lạy Phật Tổ Từ Bi
Xin Ngài cứu giúp Sanh Linh Ta Bà
Chiến tranh - Nạn đói khắp nơi
Dịch bệnh tiếp tục hoành hành chẳng tha
Chúng Sanh tạo nghiệp không Lành
Ngày nay Quả Báo gặp nhiều tai ương
Chúng con ghi nhận lỗi lầm
Thành Tâm Sám Hối một lòng Ăn Năn
Hôm nay ngày Phật Đản Sanh
Chúng con ghi nhớ công ơn dắt dìu
Giữ Thân - Khẩu - Ý rạng ngời
Ngàn đời ghi tạc Ơn Sâu của Ngài.


+ 40