• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Ý Nghĩ Tự Tử

Mar 09 2013
In the Solitude of the Evening Carlos Gotay 4728267 In the Solitude of the Evening Carlos Gotay 4728267 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Con phải làm sao để giúp cho một người bỏ đi ý nghĩ tự tử?

Con nên nhớ rằng, một người trong đầu lúc nào cũng bị bao quanh bởi ý nghĩ tự tử, đó cũng là một nghiệp chướng.

Trong tiền kiếp, người đó đã tạo những điều không tốt, đem đến sự uất ức cho kẻ khác, cho nên tạo một nghiệp chướng không lành, vì vậy ở hiện kiếp, người đó cứ loanh quanh với ý tưởng tự tử.

Đã biết nó là nghiệp chướng, thì phải giải quyết nghiệp chướng.

Theo con thì phải giải quyết nghịêp chướng như thế nào?

Kính bạch Sư Phụ,

Một người mang ý nghĩ tự tử là do tiền kiếp đã tạo niềm uất ức cho kẻ khác, ngày giờ này đó chính là cái quả của nhân mà họ đã gieo.

Theo con nghĩ, muốn trị nguồn gốc căn nguyên thì phải có 2 phần:

  1. người đó phải tập lắng nghe để có sự cảm thông, khiến cho những hành động và lời nói không tiếp tục gây sự uất ức cho kẻ khác.
  2. như Thầy đã giảng trước đây...phải diệt đi tự ái, vì chính tự ái sẽ đưa đến một cảm giác uất ức, khiến sanh ý nghĩ tự tử.

Khá lắm, khá lắm. Tất cả phải giải quyết từ nguồn gốc. Rất đúng. Bên cạnh đó, thì phải thực hành Từ Bi Hỷ Xả. Như vậy, mới có thể làm giảm đi từ từ những tư tưởng tự tử trong đầu của mình được.

Như Thầy đã nói trước đây, phải diệt tự ái của mình cộng với lòng từ bi. Cho nên, phải thực hành từ bi hỷ xả thì mới có thể thông cảm được một cách rõ ràng những cảnh huống của kẻ khác.

 


+ 98