• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Quyển sách  49 Ngày Siêu Độ: Nghi Thức Và Giảng Giải đã được Quý Đạo Hữu hưởng ứng rất đông. Tuy nhiên, đúc kết những câu hỏi gửi về cho LacPhap.com, xin có nhận xét như sau đây:

Đa số Quý Đạo Hữu chưa nắm vững cốt tủy của lời Pháp, cho nên có đôi lúc lúng túng khi giảng Pháp cho Vong Linh nghe. Cái khó khăn hàng đầu của Quý Đạo Hữu chính là đề tài để nói. Dù rằng bài Pháp đã có sẵn, nhưng chọn một tiêu đề để giảng rộng ra, cắt nghĩa thật rõ ràng để cho Vong Linh hiểu, không phải người Chủ Lễ nào cũng làm được điều đó, đa số đều cho rằng rất khó tìm đủ ý và lời lẽ để giảng Pháp trong suốt 49 ngày siêu độ cho Vong Linh.

Tình hình dịch bệnh hiện nay vô cùng là căng thẳng, số Vong Linh chắc chắn sẽ trở nên quá tải nơi cõi Âm, ở khắp nơi nơi đều có thân nhân qua đời vì dịch bệnh. Việc tụ tập đông người có thể phát tán dễ dàng việc lây lan của dịch bệnh, do đó mà cách tốt nhất là nổ lực siêu độ cho Vong Linh thân nhân của mình ở tại nhà.

Một điều đáng ghi nhớ là người qua đời vì dịch bệnh rất...rất cần đến sự giúp đỡ siêu độ. Từ lúc người bệnh vào nhà thương cho đến lúc lìa đời chẳng hề có được một dịp nào để tiếp xúc với thân nhân, và nhất là ra đi trong sự đau đớn, hoành hành của biến chứng của dịch bệnh, không có lời tạ từ, cũng không có một cái siết chặt tay nhau để tiễn đưa, hoàn toàn trong nghẹn ngào, tức tưởi. Sân hận ngập tràn, niềm ưu uất dày đặc, tránh sao cho được cái cảnh Vong Linh không siêu thoát.

Sự hiện diện của người Chủ Lễ trong thời khắc này vô cùng là đúng lúc, và vai trò của người Chủ Lễ, hơn bao giờ hết, vô cùng là quan trọng.

Siêu độ không có nghĩa là chỉ cho Vong Linh hành trì nghi thức Sám Hối - Trì Chú - Niệm Phật, hoặc là tụng Kinh A Di Đà, hay Kinh Địa Tạng, và sau đó là cúng cơm, mỗi Tuần Thất một lần.

Vong Linh cần...rất rất cần lời Giảng Pháp trong suốt 49 ngày.


+ 65