• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Ma Vong Dựa Nhập

Apr 01 2014
Painting on Red - Tomasz Janicki - 36184182 Painting on Red - Tomasz Janicki - 36184182 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Có nhiều người làm những hành động xấu ác mà lại thường hay đổ thừa là tại ma quỷ dựa nhập. Theo như lời Sư Phụ đã giảng dạy thì phần lớn là do chính tâm mình quái ác, nhưng nếu là một sự dựa nhập thì điều này có liên quan gì đến vòng nghiệp lực hay không?Một sự dựa nhập cũng là một nghiệp lực! Khi mặt đối mặt trong cùng một kiếp người để đòi nợ lẫn nhau, thì vòng nghiệp lực là một “nghiệp lực sống”. Còn khi kẻ trên dương thế, người ở cõi âm, nếu nghiệp lực quá nặng nề, lòng căm hận của kẻ ở cõi âm quá mạnh, khiến cho vong linh không siêu thoát được, thì lúc đó sẽ có việc dựa nhập xảy ra. Thầy sẽ giải thích cho con được tận tường về vấn đề này.

Nói về một kẻ còn trên dương thế: nếu người đó bị vướng bận về một việc gì thì tư tưởng luôn rối rắm, không được giải quyết thông suốt, kẻ đó có thể sẽ bị mất ăn, mất ngủ, sống không thoải mái và luôn cảm thấy bất an, bực dọc.

Cũng y như thế đối với một vong linh: khi vong linh đó có điều chi vướng mắc, không được giải tỏa thì họ khó có thể siêu thoát được. Vì vậy, khi siêu độ cho một vong linh, người chủ lễ phải để ý đến điều này rất nhiều. Nếu biết được một cách rõ ràng, trực tiếp những uẩn ức, những vướng mắc khiến vong linh không siêu thoát được thì rất tốt. Người chủ lễ sẽ tìm cách giải thích, hướng dẫn để vong linh buông xả và tiêu đi sân hận.

Trong trường hợp thân nhân người quá cố không thể nào cung cấp đầy đủ những chi tiết về người này được thì người chủ lễ phải đặt vấn đề và những lời khuyên bảo phải xoay quanh việc giúp cho vong linh tiêu đi những uẩn ức, những điều sân hận.

Một vong linh có một nghiệp không lành với người trên dương thế và cảm thấy rằng họ bắt buộc phải thanh toán thì trong trường hợp đó sẽ có sự Dựa hoặc Nhập. Việc Dựa hay Nhập của vong linh được thực hiện qua việc kiểm soát trực tiếp Tâm Ý của người mà vong linh muốn dựa nhập, rồi vong linh khiến cho chúng sanh đó phải làm những gì mà vong linh muốn thỏa mãn. Đó là cách duy nhất mà vong linh có thể thanh toán nợ nần hay thù hận với người trên dương thế. Do đó việc Dựa hay Nhập là kết quả của một nghiệp lực xảy ra giữa một người trên dương thế và một vong linh không siêu thoát.

Nếu không có sự hiện hữu của một nghiệp lực thì khó có sự Dựa hay Nhập xảy ra. Con phải ghi nhớ rằng: một chúng sanh nếu không bị dựa nhập để giải quyết nghiệp lực với một kẻ ở cõi âm thì việc tạo nghiệp lực ở hiện kiếp là do chính cái Tánh của kẻ đó rất nhiều. Vì vậy, Thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần là phải sửa Tánh - sửa Tánh và sửa Tánh. Một kẻ có tâm lúc ban đầu không tốt, nhưng nếu biết sửa Tánh thì sẽ chuyển Tâm từ xấu đến tốt. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều rất luôn ủng hộ và cứu vớt những chúng sanh biết luôn giùi mài và trau chuốt Tánh của mình. Không sửa Tánh sẽ khó lòng có được một Tâm tốt; mà Tâm không tốt sẽ phát sanh ngàn ý không hay, cộng thêm những cánh tay quái ác như phù thủy của những Tánh xấu luôn chọc phá và tạo nên vô số nghiệp chướng quấn quanh mình.


+ 109