• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Cúng 49 Ngày Cho Thần Thức - (Phần 1)

Apr 14 2013
Sunset in the Underworld - Miles Morgan - 5060450 Sunset in the Underworld - Miles Morgan - 5060450 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Làm lễ ma chay cho thần thức như thế nào là đúng cách?

Thần thức cần Pháp thực, hơn cần Vật thực.

Trong vòng 49 ngày, thần thức chưa biết được mình thác sanh vào đâu. Cho nên trong thời gian đó, vẫn còn lẩn quẩn với gia đình, với thân tộc để tìm lại hơi hướm,vì còn nghĩ rằng mình chưa qua đời. Do đó mà mới phải còn cho thần thức ăn uống. Thật ra, thần thức cần Pháp hơn cần ăn. Chính những điều giảng cho thần thức nghe mới làm cho thần thức có thể nhẹ nhàng cất bước chớ không phải cho thần thức ăn.

Tuy nhiên, muốn cho ăn cũng không sao cả, nhưng tốt nhất là vừa cho Vật Thực mà lẫn luôn Pháp Thực thì quý giá vô cùng. Thời gian 49 ngày coi như là giai đọan thử thách cuối  cùng cho thần thức để xem thần thức có biết ăn năn sám hối hay không.

Thật sự ra thế giới cõi âm hàng hàng lớp lớp. Thế giới cõi người cũng hàng hàng lớp lớp. Con bước chân ra khỏi nhà là sẽ thấy rất đông người vây quanh. Ở thế giới cõi âm cũng y như vậy, cũng có đời sống của thế giới cõi âm. Khi người chủ lễ làm chay siêu độ, có 2 trường hợp:

  1. Siêu độ cho 1 người, và đích danh 1 người mà thôi
  2. Siêu độ cho một số đông, không biết họ tên gì...

Nếu là chỉ cho một người duy nhất, thì rất dễ dàng để tính toán với 1 cái vong, vì thường là thân nhân của mình, cho nên mình biết rất rõ về vong linh đó. Nhưng khi có quá nhiều vong linh, mình không thể nào biết rõ đích xác như thế nào, trong số những vong linh đó, có những vong linh mới mất, cũng có những vong linh mất đã lâu nhưng không siêu thoát được vì không có ai chỉ dẫn, không có ai giúp đỡ. Vì vậy, những vong linh này cũng giống như là những người trên dương thế, lang thang hết nơi này tới nơi kia, trong cảnh tối tăm. Tại sao trong cảnh tối tăm? Vì họ không nhận chân ra được điều hay lẽ phải, điều tốt điều xấu, điều nên làm, điều không nên làm. Cho nên vì vậy họ cứ lang thang hết nơi này tới nơi kia.

Nếu bây giờ tụ họp họ lại, cho họ nghỉ ngơi, cho họ được no nê ấm áp, thì chừng đó sẽ tạo phương tiện để dẫn dắt họ, vì họ là những kẻ "đầu đường xó chợ." Trên dương thế, đôi khi có những kẻ lang thang không nhà không cửa, mình cũng phải tụ họp họ lại để mà giúp đỡ họ, thì ở cõi âm cũng thế. Không phải các vong nào cũng đều sáng suốt để nhận ra được mình đang làm gì, sẽ phải làm gì? cho nên, cần phải có người dẫn dắt rất nhiều.

Siêu độ cho vong, không chỉ là cho vong ăn uống, mà điểm chánh yếu là làm sao để cho vong nhận chân ra được mình đang ở cảnh tối tăm, và một khi vong hiểu được điều đó, biết ăn năn sám hối những điều mình đã làm, thì tức khắc sẽ bước ra khỏi cảnh tối tăm, và sẽ nhìn thấy được ánh sáng, và theo ánh sáng để tìm đến nơi rốt ráo.

Nếu không hiểu thấu đáo việc siêu độ vong, thì sẽ mất nhiều công sức mà không giúp ích gì được cho vong linh. Nếu người chủ lễ không đem hết tâm lực của mình, không đem hết tấm lòng của mình để mà giúp đỡ cho vong, thì sẽ phí thời giờ, phí công sức, không mang lại kết quả tốt đẹp.

Ngoài ra đối với những vong linh cứng đầu, cứng cổ, ương ngạnh, thì chủ lễ không có tư cách sẽ làm cho vong linh oán hờn thêm, không tốt, không tốt.

(xin xem tiếp phần 2)


Giới Thiệu Quyển Sách
49 Ngày Siêu Độ Cho Thân Nhân: Nghi Thức & Giảng Giải


+ 125