• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
1713212770 1713212770

Kính bạch Sư Phụ,

Có người so sánh những biến động đang xảy ra, đang hoành hành trên cõi Ta Bà hiện nay không khác gì sự phẫn nộ của “Mẹ Thiên Nhiên”. Con thấy sự so sánh này khá thú vị và cũng có phần hợp lý.

Kính xin Sư Phụ từ bi giải thích thêm cho con được hiểu rõ hơn về nhận định này.
 

Biến động là sự thay đổi rất bình thường của Địa Lý, của Thiên Nhiên. Tuy nhiên, có rất nhiều sự góp phần của “ngoại cảnh” khiến cho biến động bỗng trở nên ồ ạt hơn, dữ dội hơn, hung hãn hơn, thậm chí nguy hiểm hơn.

Điểm trước tiên Thầy muốn đề cập tới, chính là lòng tham!


+ 56