• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Đào Luyện Hào Quang và Trí Huệ

Sep 23 2013
Sunbeam - Nhut Pham - 47231336 Sunbeam - Nhut Pham - 47231336 nhutphamdesign.net

Ánh hào quang xuất phát từ đâu?

Xuất phát từ ở trí huệ. Càng có trí huệ, hào quang càng dầy đặc. Cho nên, phải giữ tâm bình khi trì Chú, niệm Phật thì trí huệ mới phát sáng. Trí huệ phát sáng, tức là hào quang phát sáng. Tu tập cũng phải đi kèm với quán tưởng. Thiếu quán tưởng, khó lòng tạo cho mình một đạo lực vững mạnh được.


Tất cả những thứ đó phải do một công năng tu tập HẰNG NGÀY, ĐỀU ĐẶN, KHÔNG THIẾU SÓT.

Một khi đã tạo cho mình một hào quang dầy đặc rồi, thì dù cho có ai thư ếm, làm bất kỳ cái gì đi chăng nữa, thì chỉ cần một cái phủi tay thôi, nó cũng tự động rớt xuống.

Nên cố gắng nhín chút thời giờ để cho bản thân mình, vì không ai có thể cho mình đạo lực được. Thầy không thể cho con một đạo lực được. Đạo lực đó là do công năng tu tập hàng ngày. Nên nhớ rằng, sự quán tưởng vô cùng là quan trọng, vì khi tu tập, trí huệ phát sáng, nếu không quán tưởng, sẽ không đem trí huệ đó vào trong người của mình được, trí huệ đó sẽ lại thoát ra ngoài. Cho nên rất uổng, rất uổng. Vì vậy mà phải quán tưởng để đem trí huệ vào trong người mình, đào luyện nó, và biến nó thành ra ánh hào quang cho chính bản thân mình. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, không thể nào tu tập trong một ngày mà có được ánh hào quang.

Dù cho con tu tập suốt cả một ngày, trí huệ cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Cho nên cần phải tu tập mỗi ngày để tích tụ, tích tụ, tích tụ, thì hào quang mới dầy đặc được. Và phải nhớ rõ rằng, không quán tưởng, sẽ không sử dụng được trí huệ đó.

Kính bạch Sư Phụ,
Khi con quán tưởng hào quang, con phải làm như thế nào?

Trong cơ thể của mỗi người, khí vận hành không chấm dứt. Lúc nào cũng vận hành không ngừng. Khí bên trong của một người tự bản chất của nó không phát sáng. Nhưng nếu đem trí huệ... Trí huệ là gì? Chính là ánh sáng phát ra từ tâm thức, do công năng tu tập, đem ánh sáng hòa lẫn với khí ở bên trong, thì khí đó từ từ mới phát sáng. Cho nên, công việc đó phải từng bước từng bước. Không dồn dập.

Vì vậy, khi quán tưởng là đem trí huệ hòa lẫn với nội thân, để trí huệ đó hòa nhập vào trong khí luân lưu của cơ thể, từ từ khí đó mang một ánh sáng, phát ra ánh sáng. Rồi thì mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, ánh sáng đó càng dầy, càng dầy.

Càng tu tập, khí trong người sẽ chuyển động nhanh hơn, và sẽ đầy hơn, do đó, phối hợp lại với trí huệ sẽ càng ngày càng phát sáng, và càng ngày càng dầy đặc hơn.

Kính bạch Sư Phụ,
Trí huệ này có phải có được là do việc học pháp và tư duy cộng với công năng của việc trì Chú và niệm Phật không?

Đúng vậy! Cho nên, tu tập mà không tư duy, không thể nào phát trí huệ được. Trì Chú, niệm Phật mà tâm không bình, cũng không thể phát trí huệ được.


+ 114