• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Mar 18 2018

Sự Để Tâm

599945639 599945639

Sự ĐỂ TÂM là một đức tánh rất đáng đề cao của một người làm việc không tắc trách, với tất cả sự để ý, sự cẩn thận và tỉ mỉ, từ việc lớn lao có tính cách quan trọng cho đến việc rất là nhỏ nhặt, xem ra không đáng kể.

Người để tâm không hành xử mọi việc một cách chiếu lệ, cho lấy có, lấy rồi mà không cần biết cái kết quả của việc mình làm sẽ ra sao?

Người để tâm luôn luôn làm việc với tất cả tấm lòng rung động của mình; việc dù nhỏ nhặt cách mấy, dù tầm thường cách mấy, họ vẫn hoàn tất với sự hăng say, với lòng tha thiết, với niềm hứng khởi và tươm tất.


+ 73