• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Thiên Tai Từ Đâu Mà Đến?

Nov 17 2013
Sunset Coastal Storm - William Phuoc Nguyen - 39233016 Sunset Coastal Storm - William Phuoc Nguyen - 39233016 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Trong vài tuần vừa qua, dân chúng tại Philippines và tại miền trung của Việt Nam đã phải trải qua sự phá tác kinh khủng của cơn bão Haiyan. Số người bị thương rất đáng kể; hàng hàng lớp lớp người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa bị đổ nát hoặc bị nước cuốn trôi đi. Cảnh tượng thật thương tâm, không bút mực nào tả xiết!
Vậy, tại sao có biến động? Nó từ đâu mà có? Và sự phá họai, sự hoành hành của biến động dựa trên một cái gì?

Con ơi, để giải thích về những biến động liên tục xảy ra trên toàn thế giới, Thầy phải nhắc lại một lần nữa hai chữ Nghiệp Lực! Nghiệp lực nơi đây là nghiệp lực của một quốc gia, của một dân tộc. Nhưng nghiệp lực đó từ đâu mà có? Chính là từ ở nghiệp lực của từng chúng sanh của quốc gia đó, của dân tộc đó.

Những chúng sanh mang nghiệp không lành, và nghiệp đó không phải là loại nghiệp “mặt đối mặt”, mà là một nghiệp chướng do tâm quái ác tạo nên (tức là tâm vừa ác độc, vừa quái dị)! Nhiều chúng sanh cùng mang tâm quái ác, tụ họp nhau lại ở một nơi và cùng một lúc chiêu cảm lấy tất cả những điều không hay xảy tới cho mình. Và vì đó là một số đông, cho nên ảnh hưởng trên toàn thể một vùng đất nào đó, bất kể kẻ tốt người xấu, đều bị vạ lây.

Cho nên, nếu trong một vùng đất có nhiều kẻ tạo những điều không hay, không tốt, nhưng bên cạnh đó cũng có những kẻ biết chăm lo tu tập, biết làm những điều tốt đẹp thì sẽ có sự chan hòa.

Điều này có nghĩa là:

  • Nếu số người phước đức, số người biết chăm lo tu tập, luôn hành thiện chiếm đa số, thì biến động sẽ không xảy ra. Hoặc nếu số người này tuy có nhưng không quá nhiều, không đủ để ngăn một biến động lớn xảy tới, nhưng cũng có thể làm giảm đi phần nào sức tàn phá của biến động trên vùng đất đó. Tức là tạo nên một phước lành cho vùng mình cư trú.
  • Nếu số người phước đức, số người biết tu tập quá ít ỏi so với số quá đông những người xấu ác, thì sẽ có một sự không cân bằng giữa Thiện và Ác, cán cân bên ác sẽ nổi bật lên và phá tác. Việc chiêu cảm lấy biến động là điều đương nhiên!

Biến động xảy ra trên toàn thế giới nói lên điều gì?

Nói lên rằng: quả đã chín muồi khắp mọi nơi rồi!

Những nghiệp không lành không phải mới tạo nên đây, mà đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp và tích tụ, tích tụ cho đến ngày nay, càng lúc càng chất chồng thêm đến nỗi phải liên tục bùng lên.

Những kẻ có chút phước đức không may sống trong vùng của đa số người có tâm xấu ác, sẽ bị vạ lây. Họ đã làm cực lòng chư Phật và Bồ Tát rất nhiều trong việc cứu vớt họ. Những biến động mà con đã thấy xảy ra vẫn còn chưa đáng kể! Nó vẫn chưa trang trải được cái “tâm quái ác” của chúng sanh, đã làm nhiều việc khuất lấp, hỷ hạ trong việc hại người, hại vật; ngoài mặt thì tỏ dạ từ bi, nhưng bên trong thì không ngừng tay thanh toán người, hiếp đáp người cô thế.

Đất, Nước, Gió, Lửa, biến động nào cũng sẽ có mặt để hồi đáp cho cái Tâm quá xấu ác của chúng sanh. Chính chúng sanh đã “mời gọi” Biến Động do sự chiêu cảm của những nghiệp không lành.

 


+ 122