• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
May 14
Kính Mừng Phật Đản Kính Mừng Phật Đản

LacPhap.com vô cùng hoan hỷ chia sẻ với tất cả quý chư thiện hữu những tranh ảnh Phật và Bồ-Tát do LacPhap.com đã đem hết tâm thành dày công họa nên.

Xin vào link này để xem hình ảnh Lễ Phật Đản

Xem Hình Phật


+ 106
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (5000x2000 pixel, 5 Mb)

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Landscsape Nature Background Blank

View


+ 73
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (5000x2000 pixel, 5 Mb)

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Landscsape Nature Background

View


+ 79
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (5000x2000 pixel, 5 Mb)

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Landscsape Nature Background Blank

View


+ 83
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (5000x2000 pixel, 5 Mb)

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Landscsape Nature Background

View


+ 80
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (5000x2000 pixel, 6.5 Mb)

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Landscsape Nature Background Blank

View


+ 80
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (5000x2000 pixel, 6.5 Mb)

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Landscsape Nature Background

View


+ 68
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (3000x3000 pixel, 4 Mb)

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Parchment Background

View

Phat Dan Vesak Buddha Baby Painting Transparent Background

View


+ 70
May 13

Hình độ phân giải cao High Resolution (1920x579 pixel, 236 kb)

LacPhap.com Guanyin Po Sa on a Dragon

View


+ 57