• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Nov 24
Lupin Flower - Kongkrit Sukying - 51303744.JPG Lupin Flower - Kongkrit Sukying - 51303744.JPG

Kính bạch Sư Phụ,
Một người có tâm đạo muốn góp phần vào việc giảm thiểu biến động, giúp cho vùng chung quanh mình ở được an bình, tai qua nạn khỏi, người đó phải làm thế nào?

Con đã biết, tất cả biến động đều do tâm không lành của chúng sanh mà khơi dậy lên.

Nếu một người chuyên làm chuyện tốt đẹp, chăm lo tu tập, sửa đổi, giùi mài tâm tánh của mình, biết tích Phước, hành Thiện, người đó sẽ tạo được một ánh hào quang, chẳng những bao che cho mình, mà còn trải rộng ra cho mọi người chung quanh mình nữa.


+ 116
Nov 17
Sunset Coastal Storm - William Phuoc Nguyen - 39233016 Sunset Coastal Storm - William Phuoc Nguyen - 39233016

Kính bạch Sư Phụ,
Trong vài tuần vừa qua, dân chúng tại Philippines và tại miền trung của Việt Nam đã phải trải qua sự phá tác kinh khủng của cơn bão Haiyan. Số người bị thương rất đáng kể; hàng hàng lớp lớp người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa bị đổ nát hoặc bị nước cuốn trôi đi. Cảnh tượng thật thương tâm, không bút mực nào tả xiết!
Vậy, tại sao có biến động? Nó từ đâu mà có? Và sự phá họai, sự hoành hành của biến động dựa trên một cái gì?

Con ơi, để giải thích về những biến động liên tục xảy ra trên toàn thế giới, Thầy phải nhắc lại một lần nữa hai chữ Nghiệp Lực! Nghiệp lực nơi đây là nghiệp lực của một quốc gia, của một dân tộc. Nhưng nghiệp lực đó từ đâu mà có? Chính là từ ở nghiệp lực của từng chúng sanh của quốc gia đó, của dân tộc đó.


+ 121