• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Oct 06
Autumn Falls - Jaewoon U - 52483300 Autumn Falls - Jaewoon U - 52483300

Tu tập là bắt buộc phải tư duy, đó là cách duy nhất để làm cho Trí Huệ của mình phát triển theo chiều sâu. Trí huệ phát sáng không chưa đủ, Trí Huệ đó cần phải gom lại, cô đọng lại để trở thành một tia sáng cực mạnh mà người tu tập có thể điều khiển nó trong việc cứu giúp người và cứu giúp chính bản thân mình.

Sự tư duy về những câu hỏi sau đây sẽ giúp cho người tu tập hiểu được giá trị của sự hiện diện của mình ngày hôm nay trên cuộc đời.

Câu hỏi được đặt ra là:


+ 127
Mar 02
Fall Colors - Hasim Sahin - 51119388 Fall Colors - Hasim Sahin - 51119388

Việc tu tập không phải chỉ ngồi ê a. Người hiểu rõ việc tu tập là người phải biết rằng tất cả những gì chung quanh mình cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ ai cũng đều có thể giúp cho mình tu tập, bất kỳ một hành động nào cũng đều có thể giúp mình tu tập, bất kỳ một hoàn cảnh nào cũng đều có thể giúp mình tu tập!


+ 94
Dec 29
Saltus Teutoburgiensis - Andre Koschinowski - 50543898 Saltus Teutoburgiensis - Andre Koschinowski - 50543898

Kính bạch Sư Phụ,
Tại sao gọi là "Gươm Trí Huệ"? Huệ có nghĩa là gì?

Huệ có nghĩa là Tia Sáng. Trí Huệ là tia sáng xuất phát từ cái Trí của mình. Trí Huệ được diễn tả là một đường thẳng chớ không là vòng hào quang hay là một viên ngọc.

Người có Trí Huệ là người có được một tia sáng phát ra từ tâm linh của mình. Tia sáng đó rất là sắc bén! Nó xuyên thấu hết từ đầu tới chân, từ trái qua phải, bất kỳ nơi nào của tâm linh, nó cũng đều len lỏi vào để tiêu diệt tất cả những gì không đúng. Vì vậy mà Trí Huệ được ví như một thanh gươm sắc bén để phá, để diệt hết tất cả những suy tư sai trái.


+ 100
Sep 23
Sunbeam - Nhut Pham - 47231336 Sunbeam - Nhut Pham - 47231336

Ánh hào quang xuất phát từ đâu?

Xuất phát từ ở trí huệ. Càng có trí huệ, hào quang càng dầy đặc. Cho nên, phải giữ tâm bình khi trì Chú, niệm Phật thì trí huệ mới phát sáng. Trí huệ phát sáng, tức là hào quang phát sáng. Tu tập cũng phải đi kèm với quán tưởng. Thiếu quán tưởng, khó lòng tạo cho mình một đạo lực vững mạnh được.


+ 114