• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Cúng 49 Ngày Cho Thần Thức - (Phần 2)

Apr 28 2013
That Same Other World - Lars van de Goor - 11159313 That Same Other World - Lars van de Goor - 11159313 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Khi đã là thần thức rồi, thì họ có bíết họ mang những nghiệp gì hay không?


Những nghiệp, những tội nằm trong a lại gia thức mà thần thức phải mang theo. Thần thức sáng suốt thì có thể hiểu được mang máng những gì mình đã tạo ra. Còn thần thức không sáng suốt thì hoàn toàn mù mịt, không biết mình đã làm những gì.

Do đó, Thầy mới nói rằng, người chủ lễ vô cùng quan trọng, vì phải giúp cho thần thức sáng trí ra, hiểu rỏ ra là mình đã có làm điều sai trái. Cho nên, nếu thần thức lúc  còn tại thế hiểu được chút ít đạo pháp, thì khi bỏ xác thân, thần thức cũng sáng suốt nhẹ nhàng rồi nương theo lời dẫn dắt của chủ lễ mà cất bước ra đi.

Nếu thần thức khi còn tại thế  không biết tu tập, không hiểu đạo pháp, phần tâm linh mù mịt, thì khi bỏ xác thân cũng sẽ mù mịt, rất khó hướng dẫn, cho nên kéo dài thời gian 49 ngày, mỗi ngày  một chút, để giảng cho thần thức hiểu, để tìm đủ mọi phương tiện giúp cho thần thức sáng suốt ra. Thần thức sáng suốt có thể ra đi thanh thoát trước 49 ngày. Thần thức còn tối mù mịt, sẽ phải dẫn dắt mỗi ngày để cho thần thức được sáng suốt ra, vì vậy phải mất đến 49 ngày.

49 ngày là thời gian đặc ân cho thần thức, mà cũng là thời gian thử thách lần cuối cùng cho thần thức vì có những thần thức rất là bướng bỉnh, không nghe lời và luôn chống đối, vì vậy nếu trong thời gian đó không sửa đổi tâm tánh thì nhất định phải bị đọa, hay phải theo nghiệp của mình mà đi.

Kính bạch Sư Phụ,
Nếu gặp một thần thức chưa được sáng trí, trong 49 ngày thường xuyên trì Chú cho thần thức đó thì có thể giúp cho họ được sáng trí hơn không?Người chủ lễ sẽ phải dùng đủ mọi phương tiện. Vì người chủ lễ không biết được thần thức nào là sáng suốt, thần thức nào là bướng bỉnh, cho nên người chủ lễ phải dùng đủ mọi phương cách để giúp đỡ cho thần thức. Nếu gặp thần thức hiểu biết, sáng suốt thì họ sẽ đi rất sớm. Nếu gặp thần thức bướng bỉnh không nghe lời, thì cũng sẽ tối đa là 49 ngày, sau đó rồi thì nhiệm vụ của người chủ lễ chấm dứt, và thần thức đó sẽ theo nghiệp của mình mà đi.

Kính bạch Sư Phụ,
Phải làm cách nào để giúp một thần thức đọa đia ngục thoát khỏi cảnh đọa đày?

Khi một thần thức bị đọa có nghĩa là thần thức đang bị giam cầm ở địa ngục. Thật sự ra chuyện giam cầm ở địa ngục là do tâm chiêu cảm mà ra, chớ không phải địa ngục được xây cất kiên cố. Sẽ có vô số địa ngục, nhưng tất cả do tâm chiêu cảm mà ra. Nếu một thần thức sau 49 ngày vẫn còn tánh bướng bỉnh, tâm vẫn còn quá ác độc, không ăn năn, không cải sửa thì những nghiệp chướng nào nặng nề nhất sẽ chiêu cảm để tạo ra địa ngục từ ở nghiệp chướng đó. Và thần thức đó sẽ phải chịu đựng những hình phạt của địa ngục do mình chiêu cảm ra.

Tuy nhiên, nếu thần thức đó có một chút ăn năn sám hối, thầy bảo rằng "một chút" thôi, không cần nhiều, tức khắc Ngài Địa Tạng sẽ giúp cho thần thức đó được sáng suốt để tìm người giúp đỡ cho mình trên dương thế. Cho nên, nếu thân nhân hay bạn bè, hay người quen biết nhìn trong giấc mơ, thường là trong giấc mơ, thấy được người đó một lần hay hai lần, thậm chí đến ba lần là phải biết chắc chắn rằng là người đó đang nhờ mình để giúp cho họ. Thì khi đó, người đó sẽ hoặc tự mình, hoặc nhờ người nếu mình không đủ khả năng, để giúp đỡ cho thần thức.

Muốn giúp đỡ cho thần thức, duy nhất chỉ một điều là thần thức phải ăn năn sám hối. Kêu gọi thần thức đó, nói chuyện với thần thức đó. Đừng tưởng rằng không giao cảm được. Kêu đích danh thần thức đó, quán tưởng đến thần thức đó, sẽ giao cảm được, và những lời khuyên bảo của chủ lễ, thần thức đó sẽ cảm nhận được. Một khi cảm nhận được rồi thì sẽ có sự rung động. Sự rung động đó là sự rung động chân thật, tức khắc địa ngục sẽ biến mất và thần thức sẽ được thoát khỏi cảnh bị đọa.


Giới Thiệu Quyển Sách
49 Ngày Siêu Độ Cho Thân Nhân: Nghi Thức & Giảng Giải


+ 102