• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Siêu Độ Cho Người Chết Thế Nào Là Đúng Cách? - Phần 2

May 19 2013
Serenity - Jim Lee - 9788007 Serenity - Jim Lee - 9788007 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Có phải là nói chuyện với một thần thức, họ dễ dàng nghe và chấp nhận hơn là khi họ còn thân xác?

Đúng vậy, chúng sanh khi đã lìa thân tứ đại, chỉ còn lại thần thức rất nhẹ, nhưng sự cảm nhận rất là tinh tế. Vì vậy, cần phải có người hướng dẫn. Nhưng nhớ một điều, người hướng dẫn phải rất chân thành và đem hết tâm tư mình để cứu độ cho thần thức, thì thần thức mới có sự rung động thật sự. Nếu thần thức đó nhận ra rằng người chủ lễ không có một tư cách xứng đáng, thì cũng sẽ đâm ra khinh thường và không nghe theo.

Do đó, mà việc siêu độ không mang đến một kết quả tốt đẹp. Chúng sanh khi còn sống, còn mang thân tứ đại, đôi lúc rất là bướng bỉnh, khó biểu, khó dạy, thậm chí rất là khó khuyên bảo. Đến khi chúng sanh đó thác đi rồi, thần thức cũng vẫn còn mang theo những tánh xấu đó. Cho nên, siêu độ cho thần thức này, phải đem hết tâm tư, lấy lời chân thật khuyên bảo thì thần thức sẽ nghe theo. Một khi nghe theo, thần thức rung động. Sự rung động đó là sự rung động chân thật và sẽ được giải thoát.

Nếu trong trường hợp thần thức đó ăn năn sám hối và có một ý tưởng rằng muốn được về đến Cực Lạc, thì tức khắc họ sẽ được về Cực Lạc. Vì sự rung động đó rất là chân thành, hoàn toàn không che đậy, và hoàn toàn không có sự giả dối, vì không còn bất cứ một thức nào vây quanh cả.

Vai trò của người chủ lễ rất ư là quan trọng. Không nhất thiết rằng phải là người xuất gia, trong cửa đạo mới có thể siêu độ cho một vong linh. Như Thầy đã nói, điều chủ yếu là người chủ lễ phải rất chân thành và đem hết tâm lực của mình để dẫn dắt cho thần thức, thì thần thức nhận những lời chỉ bảo chân thành đó, và hoan hỷ chấp nhận. Không bất cứ một ai có thể dối trá với thần thức được đâu.Thần thức nhận chân ai là giả dối, ai là chân thật, cho nên dù rằng không phải người trong cửa đạo, không phải là kẻ xuất gia, nhưng với một tấm lòng chân thật, một sự tha thiết muốn giúp cho thần thức, muốn khuyên bảo thần thức, thì đều có thể làm được.

Muốn làm chủ lễ để siêu độ vong linh cần phải tu tập đúng nghĩa để mới có thể đủ tư cách nói chuyện cho vong nghe. Con cứ nghĩ rằng, trên dương thế, nếu người ra nói chuyện trước đám đông là một người lê thê lết thết, rượu chè be bét, say sưa, hoặc giết người không gớm tay, hoặc láo xược, làm những điều xằng bậy, liệu rằng người đó có thể nào dẫn dắt được quần chúng hay không? Thế giới cõi âm cũng y như vậy, không khác gì đâu.

Cho nên phải ráng chăm lo tu tập, sửa đổi lấy mình, vì những nghiệp nho nhỏ trong tiền kiếp sẽ phối hợp với những nghiệp nho nhỏ trong hiện kiếp để lớn dần và phá tác trong tương lai. Cho nên cố gắng giữ tâm bình, giữ tâm thanh tịnh, giữ ý trong sạch, an lành, tánh tình không vọng động, dữ dằn, thì mới có thể làm tiêu được những nghiệp chướng xảy ra, để nó không còn có cơ hội mà kết chặt với những nghiệp chướng nho nhỏ trong tiền kiếp.


Giới Thiệu Quyển Sách
49 Ngày Siêu Độ Cho Thân Nhân: Nghi Thức & Giảng Giải


+ 107