• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Tu Luyện Đạo Lực

Sep 16 2013
Sea - Anuchit - 26802691 Sea - Anuchit - 26802691 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Có cách nào bảo vệ thân con không bị tổn hại do việc thư ếm không?

Cái gì bảo vệ cho bản thân mình? Chính là ánh hào quang. Đó là một vật duy nhất dùng để bảo vệ bản thân mình. Ánh hào quang từ đâu mà có? Đó là do công năng tu tập tích tụ mỗi ngày một ít, khiến càng ngày càng dầy ra.

Ánh hào quang khi mới bắt đầu xuất hiện thường là màu trắng, sau một thời gian tu tập, nó sẽ tiến đến màu vàng. Từ màu vàng nhạt sẽ đến màu vàng đậm, rồi sau đó sẽ biến thành màu xanh. Từ màu xanh sẽ đi lần đến màu đỏ. Khi đã đến màu đỏ rồi, thì kế tiếp là ngũ sắc.

Cho nên, che chở cho bản thân mình chỉ dùng ánh hào quang. Mà muốn có ánh hào quang, là phải có công sức đưa ra trong vấn đề tu tập. Nói tóm lại là đạo lực phải vững mạnh, ánh hào quang mới đủ sức để bao bọc lấy mình. Muốn cho ánh hào quang luôn luôn phát sáng, là phải luôn luôn siêng năng tu tập.

Một ngày tu, 10 ngày nghỉ thì không thể nào tạo được một đạo lực vững mạnh được. Không đem hết tâm lực vào việc tu tập, tu theo thị hiếu, thấy người tu mình cũng tu theo cho vui, háo danh cầu đạo, kết quả chắc chắn sẽ không được như ý. Đạo lực không vững mạnh, thì ánh hào quang không phát sáng được. Khi tu tập, trì Chú, niệm Phật, sám hối, tất cả phải giữ tâm bình thì ánh hào quang mới phát sáng được. Tâm loạn động, không thể nào phát ra ánh hào quang.


+ 88