• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Jun 22 2014

Tâm Bình

Dream of Spring - Jaewoon U - 65326853 Dream of Spring - Jaewoon U - 65326853

Trong các bài pháp trước, Thầy đã bảo: “Tâm Bình là cái chìa khóa lớn, có thể mở được tất cả các cửa”.

Có giữ được Tâm Bình thì mới có thể làm giảm thiểu được những khổ đau, hoặc đến trực tiếp với mình (do sự tác động của nghiệp lực) hoặc do mình vấy vào nghiệp lực của kẻ khác.


+ 60
Rakotzbrücke Kromlau - Marco D - 48246578 Rakotzbrücke Kromlau - Marco D - 48246578

Người tu tập cần phải nhớ kỹ một điều rằng: tất cả mọi việc trên đời, dù nhỏ bằng hột cát, cũng bị chi phối bởi Nhân và Quả. Cho nên, nếu gặp một hoàn cảnh không được như ý, hoặc nhìn thấy, nghe thấy một cử chỉ, một lời nói, một hành động không tốt đẹp, không thuận lợi, đừng dại dột khởi tâm rung động. Thầy dùng chữ “dại dột” là vì sao? Vì người tạo cho mình những điều không hay đó đang bị dấy bởi Nghiệp Lực của chính họ thì tại sao mình phải chia phần nghiệp lực với họ để làm gì?


+ 69
Ấn Bản Số 1 Ấn Bản Số 1

Lacphap.com xin chân thành tri ân tất cả quý chư Thiện Hữu đã sốt sắng giúp đỡ trong việc hoằng pháp bằng cách phân phối các Ấn Bản số 01.

Hiện nay ấn bản số 01 không còn nữa. Lacphap.com đang chuẩn bị để phát hành Ấn Bản số 02. Quý Thiện Hữu nào đã chuyển đạt lời yêu cầu gửi ấn bản số 01 nhưng không nhận được thì sẽ được ưu tiên nhận ấn bản số 02 ngay khi phát hành. Lacphap.com không nhận tiền cúng dường in các ấn bản. Lacphap.com phát hành trong khả năng của mình, do đó không thể quyết chắc khi nào thì ấn bản số 01 sẽ được tái phát hành.

Có nhiều Quý Thiện Hữu đã ngỏ ý phát tâm tự in ấn bản số 01. Lacphap.com rất hoan hỷ ủng hộ ý kiến này. Ấn bản số 01 có bản gốc với độ phân giải cao (High Resolution). Quý Thiện Hữu cứ việc tải xuống (download), gửi cho nhà in để in ra đủ số lượng mà Quý Thiện Hữu muốn.

Một lần nữa, xin tất cả Quý Thiện Hữu nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn của Lacphap.com

Download PDF Ấn Bản Số 1

Low Res (18 Mb) High Res (271 Mb)

 


+ 42
Way to Paradise - Kilian Schonberger - 41071742 Way to Paradise - Kilian Schonberger - 41071742

Kính bạch Sư Phụ,
Trong sáu nẻo luân hồi, tam đồ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một thần thức khi bị đọa vào nẻo súc sanh thì trọn nguyên thần thức đó thác sinh vào một súc sanh, hay có sự phân chia thần thức thành nhiều phần, mỗi phần đi vào một súc sanh khác nhau và điều này đã tạo nên sự ngu si cho loài súc sanh? Kính xin Sư Phụ từ bi giảng rõ.

Tại sao một thần thức bị đọa vào súc sanh? Là vì thần thức đó đã đắm chìm vào chữ Si. Tại sao thần thức đó đã đắm chìm vào chữ Si?


+ 72