• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ

Biển pháp mênh mông, chúng sanh nhỏ bé, lặn hụp, bị chi phối rất nhiều trong vòng sanh tử luân hồi. Do đó, hiểu được Pháp, hành được Pháp là một điều không phải dễ. Nhưng một khi hiểu được rồi, thì việc hành không còn là khó khăn nữa. Điều quan trọng là sự suy tư của mình có sâu sắc hay không, có đến nơi đến chốn hay không?


+ 129
Feb 10 2013

Tôn Chỉ

 

Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ


Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

LạcPháp.com là một trang web nho nhỏ, ghi chép lại những buổi pháp thoại giữa một vị cao tăng tu hành đắc đạo cùng với đệ tử của ngài là một cư sĩ ẩn danh.

LạcPháp.com mang một bản hoài là chia sẻ chánh Pháp của chư Phật và chư Bồ Tát cùng với chúng sanh bằng những lời lẽ rất bình dị, hầu giúp mang niềm vui và sự an ổn cũng như làm tiêu đi phần nào những khổ não của chúng sanh.

LacPhap.com không nói lời Pháp cao xa, vì nói lời cao xa, chúng sanh sẽ không hiểu thấu đáo được; không hiểu thấu đáo được thì sẽ không thực hành được. Cho nên, những lời Pháp nơi đây rất bình dị, cốt yếu làm cho chúng sanh hiểu rõ những điều căn bản, những điều cần thiết trong việc tu tập, để làm cho mình có thể được thăng hoa, được bình tâm, và tiêu đi khổ não.

LacPhap.com giúp cho chúng sanh đến gần với đạo Pháp, hầu tìm được một niềm vui và biết tự an tâm mình, để sống một cuộc đời bình lặng không sóng gió. Tu tập phần tâm linh làm sao để tìm cầu giải thoát, bước khỏi vòng sanh tử luân hồi.

Ngưỡng mong chư Thiện Hữu đón nhận sự chia sẻ này để cùng đọc, cùng thâm nhập Pháp, và cùng tư duy Pháp để áp dụng vào đường đời lẫn đường đạo.

Đúng với tôn chỉ đã nêu trên là chia xẽ chánh Pháp của chư Phật và chư Bồ Tát cùng với tất cả quý thiện hữu gần xa, LạcPháp.com không nhận tiền cúng dường.

LacPhap.com chỉ xin chân thành kêu gọi sự tiếp tay của quý thiện hữu trong việc hoằng Pháp bằng cách phổ biến các ấn bản cho bạn bè, thân quyến và cộng đồng. Sự tiếp tay phân phối các ấn bản sẽ giúp cho lời Pháp có cơ hội bay xa đến tận cùng khắp nơi, mọi người cùng chia xẽ nhau những lời Pháp bình dị nhưng không kém phần lợi lạc cho Đời lẫn Đạo.

Tất cả những sự tiếp tay để phổ biến cho lời pháp có cơ hội bay xa hầu mọi người cùng đọc, cùng tư duy và thâm nhập, đó chính là một sự cúng dường lớn lao mà LacPhap.com xin chân thành ghi nhận và hoan hỷ.

Có nhiều Quý Thiện Hữu đã ngỏ ý phát tâm tự in các Ấn Bản. Lacphap.com rất hoan hỷ ủng hộ ý kiến này. Ấn bản số 01 có bản gốc với độ phân giải cao (High Resolution). Quý Thiện Hữu cứ việc tải xuống (download), gửi cho nhà in để in ra đủ số lượng mà Quý Thiện Hữu muốn.

Pháp sự này nếu có tạo nên chút ít công đức, xin nguyện hồi hướng trang nghiêm Tịnh Độ khắp đến Tứ Ân, Tam Hữu, cùng tất cả Pháp Giới Chúng Sanh. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm, mãnbáu thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc!

Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tất Ma Ha Tát.
 

 


+ 104