• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Aug 17 2016

Cúng Cô Hồn

82984504 82984504

Kính bạch Sư Phụ,

Theo thông lệ, mỗi năm cứ vào ngày rằm tháng Bảy Âm lịch, dân gian thường hay tổ chức cúng Cô Hồn. Đây có phải là một tục lệ mang tính cách mê tín dị đoan, chẳng hạn như
: dân gian sợ Cồ Hồn phá phách khiến cho cuộc sống của mình không được bình an, yên ổn cho nên phải cúng kiến, hoặc muốn được khỏe mạnh, ít bịnh hoạn nên bày ra việc cúng Cô Hồn? Kính xin Sư Phụ từ bi giải thích cho con được rõ.

Trước tiên, Thầy xác định rằng: việc cúng Cô Hồn không phải là một mê tín dị đoan mà đó là một việc nên làm của người còn sống đối với người đã chết. Tuy nhiên, việc làm này phải theo một nguyên tắc hẳn hòi mới đem lại một ý nghĩa sâu xa và một lợi ích thiết thực cho cả đôi bên: người sống lẫn người chết!

Từ ngữ CÔ HỒN mang một ý nghĩa là một Vong Linh bơ vơ, cô độc, lang thang, vất vưởng...không có thân nhân “ghé mắt” đến, hay nói một cách đúng nghĩa, đó là một Vong Linh không siêu thoát.

Vong Linh không siêu thoát là Vong Linh còn mang vướng mắc đi theo mình ngay khi lìa khỏi thân xác: vướng mắc đó có khi là một nỗi sân hận, có khi là một sự nuối tiếc, có khi là một nỗi oan tình, một niềm ẩn ức; cũng có khi là một hay nhiều nghiệp chướng đã gây tạo mà chưa có dịp thanh toán, cũng có lúc đó là một sự ấp ủ trong lòng về một việc gì mà chưa kịp giải bày hay phân tỏ v.v…


+ 83