• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Aug 17 2016
82984504 82984504

Kính bạch Sư Phụ,

Theo thông lệ, mỗi năm cứ vào ngày rằm tháng Bảy Âm lịch, dân gian thường hay tổ chức cúng Cô Hồn. Đây có phải là một tục lệ mang tính cách mê tín dị đoan, chẳng hạn như
: dân gian sợ Cồ Hồn phá phách khiến cho cuộc sống của mình không được bình an, yên ổn cho nên phải cúng kiến, hoặc muốn được khỏe mạnh, ít bịnh hoạn nên bày ra việc cúng Cô Hồn? Kính xin Sư Phụ từ bi giải thích cho con được rõ.

Trước tiên, Thầy xác định rằng: việc cúng Cô Hồn không phải là một mê tín dị đoan mà đó là một việc nên làm của người còn sống đối với người đã chết. Tuy nhiên, việc làm này phải theo một nguyên tắc hẳn hòi mới đem lại một ý nghĩa sâu xa và một lợi ích thiết thực cho cả đôi bên: người sống lẫn người chết!

Từ ngữ CÔ HỒN mang một ý nghĩa là một Vong Linh bơ vơ, cô độc, lang thang, vất vưởng...không có thân nhân “ghé mắt” đến, hay nói một cách đúng nghĩa, đó là một Vong Linh không siêu thoát.

Vong Linh không siêu thoát là Vong Linh còn mang vướng mắc đi theo mình ngay khi lìa khỏi thân xác: vướng mắc đó có khi là một nỗi sân hận, có khi là một sự nuối tiếc, có khi là một nỗi oan tình, một niềm ẩn ức; cũng có khi là một hay nhiều nghiệp chướng đã gây tạo mà chưa có dịp thanh toán, cũng có lúc đó là một sự ấp ủ trong lòng về một việc gì mà chưa kịp giải bày hay phân tỏ v.v…


+ 52
Jul 18 2016
72202309 72202309

Kính bạch Sư Phụ,

Qua quyển “49 ngày siêu độ cho thân nhân”, con đã được biết rằng: khi Thần Thức rung động theo chiều hướng về cõi Phật, nếu Thần Thức quyết tâm về cõi Phật và tha thiết niệm Phật thì sau 49 ngày, Thần Thức sẽ được Thánh Chúng rước về Cực Lạc.

Cũng với sự rung động đó, nếu Thần Thức muốn đi về Cõi Trời hay cõi Người thì cũng sẽ được Thiên Chúng đến rước hay Đức Địa Tạng Vương Bồ T
át đến rước.

Như vậy, cái gì đã làm cho Thần Thức rung động? Thần Thức ra đi mang theo những cái Thức nào trong 09 cái thức và vai trò của những cái thức đó ra làm sao đối với Thần Thức?

Thầy có thể trả lời một cách khẳng định rằng: chính Tâm Thức đã tạo nên sự rung động đó và đó là một sự rung động chân thật, không che đậy, không giả dối.


+ 62
Jun 21 2016
157328456 157328456

Chúng sanh thụ đắc sự hiện hữu của mình với tất cả Tâm – Ý – Tánh, và từ sự hiện hữu đó đã đưa đến sự thụ đắc của biết bao cái MUỐN để vun bồi cho sự hiện hữu này. Vì vậy, hàng loạt Nghiệp Lực được tạo nên xoay quanh chữ MUỐN, và chính cái Nghiệp Lực mới buộc ràng chúng sanh vào trong cái HỮU, chúng sanh đắm chìm trong cái CÓ và càng lúc càng sa lầy và vướng mắc vào trong cái MUỐN của mình.

Muốn trở về với cái KHÔNG là phải đi từng bước một, là phải giữ Tâm Bình! Tâm có Bình mới nhận ra được dạng thức của cái MUỐN của mình để mà đối phó.

Một cái MUỐN dẫn đến một sự tham lam đáng kể, tức khắc phải được ngăn chận và chỉnh sửa để cường độ MUỐN giảm lần.

Trong quá trình sửa tánh, sự thụ đắc cái MUỐN cũng giảm lần … giảm lần, cái HỮU sẽ ít dần đi, cho đến khi Tâm đã lắng đọng rồi, đã giữ được Bình rồi, Ý không còn nảy sinh nữa, Tánh cũng đã được quan sát và kềm hãm, thì như vậy, chúng sanh đã từ cái HỮU tiến vào cái KHÔNG.


+ 55
May 24 2016
Không Kính Mừng Phật Đản 2560

Vinh danh Đức Phật Thích Ca
Vì thương nhân loại không nề gian nan
Đạo vàng gieo rắc muôn nơi
Giúp NGƯỜI thoát khỏi Tử Sanh Luân Hồi

Bộ kinh Bát Nhã của Đức Bổn Sư rất dày….rất dày. Ngoại trừ người Xuất gia, hàng Phật Tử tại gia có duyên may đọc qua hết bộ kinh này cũng đã là một việc KHÓ rồi, nói chi đến việc hiểu một cách thấu đáo ý nghĩa của lời kinh.

Nơi đây, Thầy không chú tâm làm công việc cắt nghĩa từ lời, từ chữ của kinh. Vì chúng sanh đã không thấu hiểu rồi, bây giờ có cắt nghĩa thêm nữa cũng sẽ rất là khó khăn đối với chúng sanh. Thầy chỉ nói một cách rất tóm tắt về cái cốt tủy của Bộ Kinh Bát Nhã.


+ 70
Apr 21 2016
407895259 407895259

Kính bạch Sư Phụ,
Khi thần thức xuất ra khỏi thân tứ đại, trong lúc còn đang phân vân không biết đi về đâu, người hộ niệm có thể nào dùng câu thần chú, kèm với hào quang tỏa ra từ đạo lực của mình, để dẫn dắt thần thức khỏi rơi vào con đường tối hay không? Giả sử: nếu theo nghiệp lực của người này thì họ phải trở lại kiếp
Người, song, nhờ lực của người hộ niệm, họ được về cõi Trời. Làm sao biết được nghiệp lực thác sanh của một thần thức để hộ niệm đưa đi cho đúng?


+ 67