• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Sep 16 2013
Sea - Anuchit - 26802691 Sea - Anuchit - 26802691 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Có cách nào bảo vệ thân con không bị tổn hại do việc thư ếm không?

Cái gì bảo vệ cho bản thân mình? Chính là ánh hào quang. Đó là một vật duy nhất dùng để bảo vệ bản thân mình. Ánh hào quang từ đâu mà có? Đó là do công năng tu tập tích tụ mỗi ngày một ít, khiến càng ngày càng dầy ra.


+ 39
Aug 12 2013
Breath of Narrabeen - AtomicZen - 7511933 Breath of Narrabeen - AtomicZen - 7511933 500px

Người tu tập đúng mức, đúng phép, luôn luôn phải kiểm từng lời ăn tiếng nói, phải kiểm soát từng tư tưởng một. Không thể nói bất kỳ những gì ở ngay miệng của mình, mà phải nói những gì từ trong tâm của mình xuất ra thì mới được. Tự trong tâm của mình xuất ra thì những điều đó mới là những điều chọn lọc, đáng nói. Còn những điều ở ngay miệng của mình là ma chướng của mình...


+ 55
Jul 12 2013
Heaven is a Place on Earth - Tony Goran 26959285 Heaven is a Place on Earth - Tony Goran 26959285 500px

Đầu mối của nghiệp chướng là sự bất cần. Chính vì sự bất cần cho nên không thể lắng nghe được những lời đúng, những lời khuyên. Vì vậy, mới sanh ra những chuyện không hay. Chớ nếu nghe theo lời đúng, lời khuyên, thì làm gì có việc những chuyện không hay xảy tới?


+ 62
Jun 22 2013
Milky Way over Las Barrancas - Jesús M. García - 42459442 Milky Way over Las Barrancas - Jesús M. García - 42459442 500px

Kính bạch Sư Phụ,
Người đời thường trọng hình thức, tất cả lễ nghi cúng vong là cho người sống thấy và nghe. Muốn giúp cho vong linh, mà người bình thường không giao cảm được thì làm sao nói cho họ nghe?


Từ xưa đến nay việc siêu độ cho một vong linh rất ít ai làm cho đúng. Vì vậy, mà số vong linh được cứu vớt cũng không nhiều lắm đâu. Cho nên phải biết cách thức để cứu độ vong linh, thì như vậy sẽ đem đến một phước đức vô lượng vô biên.

Muốn cho một vong linh nghe lời của chủ lễ, tôn trọng chủ lễ, thì người chủ lễ trước tiên phải có một tư cách đứng đắn. Kế đến, người chủ lễ phải biết tu tập. Một khi tu tập, là sẽ tạo cho mình một ánh hào quang. Vong linh nhìn vào, thấy rực ánh hào quang, vong linh tức khắc sẽ nghe theo.


+ 50
Jun 08 2013
Sea Motion - Vitor Ferreira 758245 Sea Motion - Vitor Ferreira 758245 500px

Một sự không định tâm, tất cả đều đổ vở...

Hãy nhìn mặt biển đang yên lặng, không một gợn sóng nào hết, có việc gì xảy ra hay không? Hoàn toàn là không. Nhưng nếu bây giờ, một cơn gió nhẹ thổi qua; cơn gió đủ nhẹ, nhưng vẫn làm cho mặt biển gợn lăn tăn. Rồi thì từng cơn gió, từng cơn gió, nơi này gợn sóng lăn tăn, nơi kia gợn sóng lăn tăn, chỗ nọ gợn sóng lăn tăn. Nhiều gợn sóng lăn tăn họp nhau lại, trong khoảnh khắc sẽ trở thành ra cơn sóng nhỏ...


+ 59