• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 

Hình Quán Thế Âm Bồ Tát Cỡi Rồng

Rate this item
(0 votes)

Hình độ phân giải cao High Resolution (1920x579 pixel, 236 kb)

LacPhap.com Guanyin Po Sa on a Dragon

View


+ 45
Read 26675 times