• Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
  • Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ
prev next
 

Lạc Pháp

 
 
Sep 28
Phát Hành Ấn Bản Số 4 Phát Hành Ấn Bản Số 4

LacPhap.com xin trân trọng giới thiệu đến quý chư thiện hữu Ấn Bản Số 4 gồm tất cả những bài pháp được đăng tải trên trang LacPhap.com suốt năm 2015. Ấn bản dầy 150 trang và rất tiện dụng đối với quý chư thiện hữu cao niên, không có phương tiện được đọc các bài Pháp qua computer.

LacPhap.com xin chân thành kêu gọi sự tiếp tay của quý thiện hữu trong việc hoằng pháp bằng cách phổ biến các ấn bản này cho bạn bè, thân quyến, thân chủ và cộng đồng để giúp cho lời Pháp có cơ hội bay xa đến tận cùng khắp nơi, mọi người cùng chia sẻ những lời Pháp bình dị nhưng không kém phần lợi lạc cho Đời lẫn Đạo.

Nếu quý thiện hữu muốn nhận ấn bản (miễn phí) gửi đến nhà, xin vui lòng ghi tên, địa chỉ và số lượng ấn bản vào form dưới đây hoặc gửi điện thư đến: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nếu quý chư thiện hữu muốn download PDF của ấn bản, xin bấm vào đây để tải về.


+ 89
Aug 24
Phát Hành Ấn Bản Số 3 Phát Hành Ấn Bản Số 3

LacPhap.com xin trân trọng giới thiệu đến quý chư thiện hữu Ấn Bản Số 3 gồm tất cả những bài pháp được đăng tải trên trang LacPhap.com từ tháng Giêng đến tháng sáu năm 2015. Ấn bản dầy 112 trang và rất tiện dụng đối với quý chư thiện hữu cao niên, không có phương tiện được đọc các bài Pháp qua computer.

LacPhap.com xin chân thành kêu gọi sự tiếp tay của quý thiện hữu trong việc hoằng pháp bằng cách phổ biến các ấn bản này cho bạn bè, thân quyến, thân chủ và cộng đồng để giúp cho lời Pháp có cơ hội bay xa đến tận cùng khắp nơi, mọi người cùng chia sẻ những lời Pháp bình dị nhưng không kém phần lợi lạc cho Đời lẫn Đạo.

Nếu quý thiện hữu muốn nhận ấn bản (miễn phí) gửi đến nhà, xin vui lòng ghi tên, địa chỉ và số lượng ấn bản vào form dưới đây hoặc gửi điện thư đến: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nếu quý chư thiện hữu muốn download PDF của ấn bản, xin bấm vào đây để tải về.


+ 93
Jul 18
Phát Hành Ấn Bản Số 2 Phát Hành Ấn Bản Số 2

LacPhap.com xin trân trọng giới thiệu đến quý chư thiện hữu Ấn Bản Số 2 gồm tất cả những bài pháp được đăng tải trên trang LacPhap.com từ tháng Giêng đến tháng sáu năm 2014. Ấn bản dầy 76 trang, gọn, nhẹ, rất tiện di chuyển hay lưu trữ.

Ấn bản cũng rất tiện dụng đối với quý chư thiện hữu cao niên, không có phương tiện được đọc các bài Pháp qua computer.

LacPhap.com xin chân thành kêu gọi sự tiếp tay của quý thiện hữu trong việc hoằng pháp bằng cách phổ biến các ấn bản này cho bạn bè, thân quyến, thân chủ và cộng đồng để giúp cho lời Pháp có cơ hội bay xa đến tận cùng khắp nơi, mọi người cùng chia sẻ những lời Pháp bình dị nhưng không kém phần lợi lạc cho Đời lẫn Đạo.

Nếu quý thiện hữu muốn nhận ấn bản (miễn phí) gửi đến nhà, xin vui lòng ghi tên, địa chỉ và số lượng ấn bản vào form dưới đây hoặc gửi điện thư đến: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nếu quý chư thiện hữu muốn download PDF của ấn bản, xin bấm vào đây để tải về.


+ 103
Aug 14
Phát Hành Ấn Bản Số 1 Phát Hành Ấn Bản Số 1

Cứ mỗi 6 tháng, LacPhap.com sẽ phát hành ấn bản Pháp An Lạc Bình Sanh Cứu Khổ, trong đó sẽ gồm tất cả các bài Pháp được đăng trên website trong 6 tháng qua.

Đúng với tôn chỉ đã nêu lên là chia sẻ chánh Pháp của chư Phật và chư Bồ Tát cùng với tất cả quý thiện hữu gần xa, LạcPháp.com không nhận tiền cúng dường.

LacPhap.com chỉ xin chân thành kêu gọi sự tiếp tay của quý thiện hữu trong việc hoằng Pháp bằng cách phổ biến các ấn bản cho bạn bè, thân quyến và cộng đồng. Sự tiếp tay phân phối các ấn bản sẽ giúp cho lời Pháp có cơ hội bay xa đến tận cùng khắp nơi, mọi người cùng chia sẻ nhau những lời Pháp bình dị nhưng không kém phần lợi lạc cho Đời lẫn Đạo.

Tất cả những sự tiếp tay để phổ biến cho lời pháp có cơ hội bay xa hầu mọi người cùng đọc, cùng tư duy và thâm nhập, đó chính là một sự cúng dường lớn lao mà LacPhap.com xin chân thành ghi nhận và hoan hỷ.

Hiện nay ấn bản số 01 không còn nữa và ấn bản số 2 cũng không còn nhiều.

LạcPháp.com không nhận tiền cúng dường in và gửi các ấn bản đi khắp thế giới. LacPhap.com cố gắng trong tất cả khả năng của mình để phát hành lần đầu tất cả các ấn bản, việc tiếp tay để tái bản là một việc làm mang đến nhiều công đức vô lượng vô biên.

Ngưỡng mong Quý Chư Thiện Hữu vui lòng hưởng ứng pháp sự này!

Tất cả các ấn bản đều có bản gốc với độ phân giải cao (High Resolution). Quý chư Thiện Hữu có thể tải xuống (download), gửi cho nhà in để in ra đủ số lượng mà quý Thiện Hữu muốn.

Sau đây là PDF của tất cảc các ấn bản, xin bấm vào đây để tải về.

An Ban 1 PDF LoRes (18 Mb)

An Ban 2 PDF LoRes (40 Mb)

An Ban 3 PDF Low Resolution(25 Mb)
 

Bản PDF với độ phân giải cao (High Resolution):
An Ban 1 PDF HiRes (271 Mb)

An Ban 2 PDF HiRes (400 Mb)

An Ban 3 PDF High Resolution (104 Mb)

 

Xin chân thành cảm tạ quý thiện hữu hoan hỷ giúp phổ biến những ấn bản. Xin điền số lượng ấn bản vào form dưới đây, LacPhap.com sẽ gửi đến miễn phí cho quý thiện hữu.

Nam mô A Di Đà Phật!

Phiếu Order


+ 49